MEĐUNARODNA PČELARSKA KONFERENCIJA

Kreirano Nedjelja, 30 Listopad 2016 Napisao/la Darko Milinković

 

U subotu 29.10.2016.  pčelari naše udruge su pozvani i sudjelovali su   na  Međunarodnoj  Pčelarskoj konferenciji  koja  se održavala u R. Mađarskoj u gradu Nagykanizsa. Tema ovogodišnje konferencije je bila Varoa Destructor, nametnik koji još i danas stvara probleme pčelarima i pčelama. Predavači su bili iz Slovenije , Mađarske i  Hrvatske, hrvatski predavač je bio Zlatko Tomljenović dr. vet. med. iz Samobora savjetnik za pčelarstvo u savjetodavnoj poljoprivrednoj službi pri ministarstvu poljoprivrede RH.  Danas  u Hrvatskoj ima  samo nekoliko VMP sa djelatnim tvarima , kumafosa , timol i fluvalinat . U Mađarskoj ima 20 vrsti VMP sa spomenutim djelatnim tvarima tako da mađarski  pčelari imaju veći izbor u odabiru   VMP nego mi  u Hrvatskoj. U konačnosti zaključak je da bi se svi pčelari trebali pridržavati dobre pčelarske prakse ,  da se sustavno boriti protiv Varoe jer je ona pored negativnog djelovanja na pčele još i prenosnik raznih bolesti i  da sa ovim lijekovima koje koristimo možemo držati varou pod kontrolom. U Mađarskoji i Sloveniji se i dalje vrše istraživanja i traže se druga moguća rješenja u suzbijanju Varoe Destrucktor. U Mađarskoj je još dozvoljena upotreba Amitraza kao djelatna tvar u VMP u borbo protiv varoe, a u Hrvatskoj je službeno za sada zabranjeno odnosno Amitraz se ne nalazi na registru VMP. Kako smo saznali na konferenciji da će se u Mađarskoj  za koju godinu ukinuti upotreba Amitraza u liječenju pčela protiv varoe, a sami mađarski  pčelari ističu da je još amitraz najučinkovitiji u suzbijanju spomenute bolesti i ta činjenica da neće biti amitraza  je prihvačena  sa nelagodom. Što se sada tu krije,  da li opet farmaceuti imaju svoj interes jer oni samo gledaju zaradu,a nije ih briga za opstojnost pčela koje u prirodi vrše oprašivačku djelatnost što je jako bitno  i za opstojnost živih bića na kugli zemaljskoj.

 Konferencija je bila jako interesantna gdje je dobro uvijek ukazivati na probleme koje pčelari imaju te da se ne zanemare pčele i da se stalno potiče da se vrše neka nova istraživanja i  rješenja u suzbijanju raznih bolesti te da se moramo prilagođavati novo nastalim globalnim klimatskim promjenama koje jako utječu na razvoj pčelinjih zajednica, a sam tim se stvaraju  nove bolesti kao što su virusi koji još do kraja nisu istraženi.

 

 

 

Copyright 2013. "Nektar" Konjščina - web by Brle